PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lidová píseň - OB2308184
Anglický název: Folk Song
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2308282
Je neslučitelnost pro: OB2308282
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem předmětu je pochopení lidové písně jako nedílné součásti historického vývoje národní hudby v kontextu s vývojem společenským. Hlubším poznáním specifických znaků, druhů a oblastí lidové kultury přispívá ke schopnosti esteticky hodnotně interpretovat lidovou píseň jak v pěveckém projevu, tak v nástrojové stylizaci. Teoretické poznatky jsou doplňovány notovými materiály a nahrávkami folklorního projevu.
Poslední úprava: Veverková Jana, Mgr. et Mgr. (30.01.2021)
Deskriptory

Po dobu distančního vzdělávání probíhá výuka v MS Teams.

Poslední úprava: Veverková Jana, Mgr. et Mgr. (30.01.2021)
Literatura

BARTOŠ,F., JANÁČEK,L. Národní písně moravské. Praha: ERM, 1995 /1901/. ISBN 80-85913-05-4.

ERBEN,K.J. Prostonárodní české písně a říkadla. Svazek 1-6. Praha: Panton, 1987/ 1864/.

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819/ Uspořádal Karel Vetterl. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. 488 s.

FROLEC V. Jízda králů. Praha: TEPS 1980. ISBN: 80-7065-009-5, 174 s.

JANÁČEK,L. O lidové písni a lidové hudbě. Praha: SNKLHU, 1955.

LANDGHAMMEROVÁ J. České lidové kroje. Praha: Práce 1994. ISBN: 80-208-0328-9,150 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část.Praha: Mladá fronta 2007, ISBN: 978-80.204-1711-4, 286 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A-N,O-Ž. Praha: Mladá fronta 2007. ISBN: 978-80-204-1712-1, 2.díl ISBN 978-80-204-1713-8, 664 s.

MARKL,J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon 1987. 682 s.

PECHÁČEK, S. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1830-2.

SUŠIL,F. Moravské národní písně s nápěvy v textu vřaděnými. 5. vydání. Praha: Mladá fronta/ ARGO, 1998, 792 s.Krajský pedagogický ústav, 1990. ISBN 80-900158-0-8.

VALOVÝ,E. Lidová píseň. Brno: 1978.

ZÍBRT Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad 2006. ISBN: 80-7021-624-7, 640 s.

TYLLNER,L, VEJVODA,Z. Česká lidová píseň. Praha: Bärenreiter 2019. ISBN: 978-80-86385-39-6, 309 s.

Poslední úprava: Veverková Jana, Mgr. et Mgr. (30.01.2021)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k zápočtu: přednesení a písemné zpracování tématu Lidové písně a kultura zvoleného regionu (7-10 stran).

Požadavky ke zkoušce: 100 lidových písní zpaměti (min. 2 sloky, seznam písní). Ústně dva z vylosovaných okruhů  (viz sylabus) a tři pojmy pojmy ze Slovníčku  folklorních pojmů.

Poslední úprava: Veverková Jana, Mgr. et Mgr. (30.01.2021)
Sylabus

1. Vymezení folklorních oblastí v České republice. Vokální a instrumentální typ lidové písně.

2. České folklorní oblasti. Přehled a charakteristika s podrobnějším zaměřením na Chodsko a Plzeňsko. České folklorní festivaly.

3. Moravské folklorní oblasti. Přehled a charakteristika s podrobnějším zaměřením na Valašsko a Slovácko. Moravské folklorní festivaly.

4. Druhy lidových písní.  Písně kramářské a písně zlidovělé. Jazyk a forma lidových písní.

5. Historie sběratelství. Nejstarší sbírky lidových písní a sběratelé do počátku 19. století.

6. Guberniální sběr. Sběratelství lidových písní v 19. a 20. století.

7. K. J. Erben a jeho sběratelská tvorba. Lidová píseň a poezie ze sbírek K. J. Erbena ve sborové tvorbě.

8. Fr. Sušil.  Lidová píseň a poezie ze sbírek F. Sušila ve sborové tvorbě.

9. L. Janáček.  Lidová píseň a poezie ze sbírek ve sborové tvorbě L. Janáčka.

10. Lidová píseň jako součást zvyků a tradic.  

11. Lidové tance v Čechách a na Moravě. 

12. Lidová hudba jako inspirace tvorby významných skladatelů. 

13. České a moravské koledy - sbírky, sborové úpravy.

14. Folklor v soudobých proměnách. Hradišťan, Čechomor aj.

15. Česká lidová kultura jako součást nehmotného dědictví UNESCO.

Poslední úprava: Veverková Jana, Mgr. et Mgr. (30.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK