PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Analýza FJ III - OB2306071
Anglický název: Analysis of the French language III
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 31 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Francouzština
Prerekvizity : OB2306065
Záměnnost : OB2306016
Je prerekvizitou pro: OB2306072
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Cíle kurzu jsou následující: Rozvoj řečových kompetencí a jazykových prostředků (zejména důležitých frazeologických a mluvnických struktur) nutných pro aktivní vyjadřování, směřování k úrovni B2 dle SERRJ. Důraz je kladen na nácvik porozumění hovorové spisovné francouzštiny v její psané a mluvené podobě (compréhension orale et écrite). Tvořivé zpracování a ovládnutí vybraných konverzačních témat a další rozšiřování konverzačních okruhů. Prohloubit znalosti vybraných okruhů francouzských reálií v konfrontaci s kontextem studia. Prostudovat čtvrtý díl francouzské metody ALTER EGO+ (Dossiers 1-5). Je zajištěna gradace a evaluace kurzu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Učebnice kurzu: Catherine Dollez, Sylvie Pons a další, Alter Ego+ 4. Hachette Fle, 2015. (k náhledu zde: http://www.hachettefle.com/adultes/pages/catalogue/fiche-livre/alter-ego---4---livre-eleve---cd-rom-4822267.html ) POZOR - neplést se starší verzí učebnice BEZ "+" v názvu.

 

Doplňkové materiály:

 

Activités pour le DELF (compréhension orale et écrite) - Niveau A2-B1, různá nakladatelství (CLE International, Hachette FLE, Didier FLE atd.)

řada "Progressive du français" a "Le nouvel Entrainez-vous" od Clé International

řada "Les 500 exercices..." od Hachette Fle

Lecture en français facile (různá nakladatelství) na úrovni B1

 

Internetové zdroje:

www.tv5monde.com (http://apprendre.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise_apprendre-le-francais)

www.rfi.fr (https://savoirs.rfi.fr/)

www.radio.cz/fr

www.aefe.fr

http://www.francparler-oif.org/

www.quizlet.com a další jazykové weby, jako např. duolinguo apod.

 

Slovníky:

http://dictionnaire.tv5monde.com/

www.larousse.fr/dictionnaires/francais

www.wordreference.com

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Aktivní účast na seminářích (max. 3 absence), odevzdání zadané práce dle požadavků vyučujícího, systematická práce s učebnicí Alter Ego+ 4 (zvládnout slovem i písmem lexikální i gramatickou látku z prvních 4 až 5 dossiers), osvojení dalších doplňkových materiálů, aktivit či textů. Min. 65% - 70% úspěšnost v závěrečném testu, který bude vycházet z probraných témat v učebnici a doplňkových aktivit. Části testu: compréhension orale/compréhension écrite, grammaire, civilisation, dictée.

Max. 3 opravné pokusy.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Zopakovat a dále prohlubovat jazykové kompetence získané na střední škole, rozvíjet komunikativní dovednosti a rozšiřovat konverzační okruhy (úroveň B1 dle SERRJ). Rozvíjet pohotovost orientovat se ve francouzsky mluvícím prostředí, porozumět francouzskému mluvenému i psanému projevu (compréhension orale et écrite). Komplexní procvičování kompetencí pomocí diktátu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK