PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Starší česká literatura I - OB2304335
Anglický název: Czech Literature: Medieval Studies
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: STČL
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)
Cílem přednášky je vést k pochopení specifik středověké a raně novověké literatury, zejména porozumět duchovnímu světu tvůrce a dobového čtenáře.Důraz je kladen na nové poznatky o starší české literatuře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1939

J. Royt, H. Šedinová: Slovník symbolů, Praha 1996

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (24.05.2007)
Mgr. Havelka: Principy komiky v 17. a 18. století
Názory na smích, souvislosti sociální, konfesijní a etické. Specifika českého prostředí. Žánry a reprezentace. Lidový a ušlechtilý humor.

Seminář se zaměří na základní žánry, ve kterých se realizovala barokní komika, shrne teorie smíchu dobové a moderní. Na základě vybraných textů (dramata, facetie, exempla, hádanky, aj.) bude zkoumat principiy realizace komiky, její možná archetypální vysvětleníá a upozorní i na meze tohto výkladu. Na základě zájmu a schopností studentů je možné připravit novodobou realizaci.

Základní literatura
Bachtin, M.M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku. Praha 1975.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.

Borecký, V.: Teorie komiky. Praha 2000.

Gejgušová, I.: Úvod do studia literární komiky. Ostrava 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK