PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 2.poloviny 20.století I - OB2304334
Anglický název: Czech Literature of the 2nd half of the 20th century I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: ČL20
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Záměnnost : O02304038
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Charakteristika kurzu: Literárněhistorický seminář je doplňkem stejnojmenného cyklu přednášek věnovaného české literatuře "éry socialismu" a literatuře sklonku 20. století. Seminář by měl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - pracovat problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Jednotlivé dvouhodinovky budou věnovány jednak klíčovým momentům dobového literárního života (např. instituce, časopisy a polemiky, učebnice), jednak literárním žánrům, samotným literárním dílům a jejich recepce v různých okamžicích. Pracovat by se přitom mělo metodou dialogu a vzájemné konfrontace předem nastudovaných poznatků jednotlivých účastníků kurzu. Důraz bude kladen na interpretaci historických faktů a literárních textů, na znalostí dobového kontextu a na schopnost konfrontovat svůj čtenářský prožitek s literárněhistorikou perspektivou.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Povinná literatura:

Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, 4. svazky.

Holý, Jiří: Česká literatura. 4, Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století), Praha: Český spisovatel 1996, též in Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: Lidové noviny 1998

Chvatík, Květoslav: Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy, Praha: Pražská imaginace, 1991

Hanuška, Petr, Novotný, Vladimír: Česká literatura ve zkratce. 4, Období od poloviny 40. let 20. století do současnosti, Praha: Brána: Knižní klub, 2001.

Machala, Lubomír: Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy, Brána, Praha 2001.

Další doporučená literatura

Z dějin českého myšlení o literatuře 1-4, (Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990), ed. Michal Přibáň, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001-2005.

Zach, Aleš: Kniha a český exil 1949-1990, Praha: Torst, 1995

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Požadavky k atestaci: aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů.

Požadované vstupní znalosti: umět číst, psát a případně i trochu myslet

Základní tematické okruhy kurzu:

1) Historická a literárně historická charakteristika období

2) Literární život a jeho orgány v jednotlivých větvích české literatury (oficiální, ineditní a samizdatové, exilové)

3) Klíčová díla a klíčové polemiky

4) Proměny recepce ? literární věda a kritika, průmět literatury do dobových učebnic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK