PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interpretace vybraných děl. svět. literatury II - OB2304308
Anglický název: Interpretation of the World Literature II.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
PhDr. Josef Peterka, CSc.
František Hrdlička, CSc.
Prerekvizity : OB2304302, OB2304305
Je záměnnost pro: OB2304108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)
Přednáška sleduje vybrané problémy evropské a americké literatury s přímou nebo zprostředkovanou vazbou na český literární provoz.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (04.04.2007)

vousemestrální přednáškový kurs se zaměřením především na evropskou literaturu a kulturu v širokém rozpětí stěžejních problémů a vývojových etap: "od středověké epiky až po A. Camuse".

  • Středověká mentalita a literatura. Mytologická hrdinská epika, vznik, formy a významy rytířské epiky ( "chansons de geste", Tristan a Izolda), pojetí dvorské lásky a lyriky v románu a trubadúrské poezii, případ F. Villon
  • hlavní aspekty renesance: návrat k antice, pojetí osobnosti, humanismus; zobrazování světa a člověka v renesanční perspektivě; analogie v malířství, architektuře a literatuře; velké osobnosti, jejich názory a tvorba (Leonardo da Vinci, Rabelais, Montaigne, Cervantes, Shakespeare).
  • Klasicismus, baroko, rokoko, neoklasicismus, preromantismus (základní periodizace epochy a srovnání stylů); klasicistní řád v umění (pravidla a pravděpodobnost v soudobé dramatické tvorbě, klasicistní estetika) a barokní pohled na svět (J. Donne, B. Pascal); systém a formy literárních žánrů (N. Boileau), jejich představitelé (Corneille, Moliere, Racine); karteziánský racionalismus, anglický empirismus, osvícenství; obrat k nové estetice a novému myšlení (J.J. Rousseau)
  • Romantismus jako stylotvorný proud, jeho obecné rysy i odlišnosti v jednotlivých národních romantismech (německý, anglický, ruský, český); hlavní témata (individualismus, příroda, historismus, folklór) a poetika směru na příkladu několika vybraných autorů (Novalis, lord Byron, V. Hugo, K.H. Mácha aj.)
  • Podoby a cíle literárního realismu (zobrazování společnosti, jedince a lidských vášní v Balzakově a Dickensově estetice), psychologický román (Stendhal, Dostojevskij), naturalismus v literatuře (Zolův experimentální román)
  • Dekadence, symbolismus a "prokletí básníci" (vymezení, vztah a význam těchto označení) - konec 19. století jako kadlub směrů a stylů, z nichž se zrodila moderní literatura
  • Tři modely románového psaní 20. století, tři vize literatury (Kafka, Proust, Joyce); literární a umělecké směry (expresionismus, futurismus, dadaismus, surrealismus); literatura a filozofické proudy: příklad existencialismu (Sartre, Camus); formy a podoby současné literatury (mj. "nový román", tzv. postmoderna a literatura).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK