PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj aplikací v objektovém prostředí - OB1319405
Anglický název: Object Oriented Application Development
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 3. sem., PV (OB1319306 nebo OB1319307)}
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání úkolů, které budou zadávány a odevzdávány průběžně prostřednictvím VLE Moodle, přičemž je nutné dosáhnout celkového průměrného hodnocení úkolů alespoň 80%. Neodevzdané úkoly se započítávají do průměru s hodnocením 0. Všechny úkoly bude možné na základě hodnocení přepracovat a odevzdat znovu (termín pro přepracovanou verzi bude adekvátně posunut).

Klasifikace bude udělena na základě vypracování úloh závěrečného zadání, které bude realizováno prezenční formou v předem vypsaných termínech v SIS. Závěrečném zadání, které studující obdrží bude obsahovat 4 - 6 jednodušších úloh a jeho úkolem bude naprogramovat funkční řešení ve stanoveném časovém limitu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK