PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Logika - OB1310N002
Anglický název: Logic
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKB1310N02
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Prerekvizity : OB2310008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)
Předmět se zabývá základy klasického výrokového počtu, jeho axiomatikou, sémantikou a metodami odvozování a dokazování. Do kurzu je zařazen i stručný úvod do modální výrokové logiky a seznámení s nerozhodnutelnými tvrzeními - Gödelovy věty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy klasického výrokového počtu, především s jeho axiomatikou a sémantikou

a základními charakteristikami. Důraz je kladen především na odvozování a dokazování.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Sochor, Klasická matematická logika. Praha : Karolinum 2001.

Peregrin, Logika a logiky. Praha : Academia 2004.

Smullyan, Navěky nerozhodnuto. Praha : Academia 2003.

Barwise, Handbook of Mathematical logic. Nort-Holland, 1977.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Docházka, aktivní účast a seminární práce.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Výrok. Výrokový počet.

Logické operace. Vlastnosti logických operací.

Souvislost s teorií množin. Booleova algebra.

Matematické důkazy.

Modální výroková logika.

Nerozhodnutelná tvrzení - Gödelovy věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK