PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Profesní etika - O03111011
Anglický název: The Ethics for Teachers
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Záměnnost : ONUZ12106
Je prerekvizitou pro: O02317066
Je záměnnost pro: ONUZ12106, OKNUZ12106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz propojuje teoretické poznatky s praktickými aktualními problémy a dilematickými otázkami. Těžiště kurzu spočívá ve specifikaci profesní etiky učitelské, problematiky učitelského kodexu a normativních právních dokumentů, jimiž se učitel musí řídit.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

F.Ricken, Obecná etika

A.Anzenbacher,Úvod do etiky

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK