PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literární seminář I - O02316029
Anglický název: Literary seminar I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: LISE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Prerekvizity : O02316015
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (31.08.2005)
Seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi ruské literární moderny a avantgardy v celoevropském kontextu. Ověřit si všestranné možnosti při zkoumání a interpretaci originálního ruského uměleckého textu s využitím českého překladu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)

Kratkaja litěraturnaja enciklopedija I - IX. Moskva 1962 - 1978.

Žák, J.: Čítanka ruské literatury I. Stará a klasická literatura. 2. vydání. Praha, Albatros 1988.

Jehlička, M. a kol.: Ruská literatura 19. století. SPN, Praha 1987.

Jehlička, M. - Neumann, B. - Parolek, R. - Zadražil, L.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1993.

Parolek, R.; Honzík, J.:Ruská klasická literatura. Praha, Svoboda 1977.

Jehlička, M. a kol.: Výbor z ruské literatury klasické a moderní. Praha, SPN 1967.

Kasack, W.: Slovník ruské lit. 20. stol. Votobia, Praha 2000.

Zadražilová, M.: Ruská literatura přelomu XIX. a XX. století. Praha, Karolinum 1995.

Putna, M.; Zadražilová, M.: Rusko mimo Rusko, I. a II. č. Petrov, Brno 1993 a 1994.

Pospíšil, I.: Panoráma ruské literatury. Boskovice, Albert 1995.

Masaryk, T. G. M.: Rusko a Evropa I, II, III. Spisy T. G. M., Ústav T. G. Masaryka, Praha 1995, 1996, 1996.

Zima, P. V.: Literární estetika. Votobia, Praha 1998.

Ingarden, R.: Umělecké dílo literární. Odeon, Praha 1989.

Další odborná literatura podle aktuálního výběru uměleckých děl.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)

Vývojové tendence ruské klasické literatury od 80. let 19. století. do počátku 20. století. Proměny realismu, nové umělecké směry - naturalismus, impresionismus, dekadence, symbolismus, neoromantismus, expresionismus. Typologie románu, povídky, dramatu a poezie. Čechov, Korolenko, Garšin, Kuprin, Andrejev, Bunin, Gorkij, Sologub. Dobová literární kritika a časopisy. Analýza vybraných uměleckých děl.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK