PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruská literatura (19. stol.) I - O02316015
Anglický název: Russian Literature I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: RULI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Ruština
Prerekvizity : O02316013, O02316014
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)
Seznámit studenty se vznikem a vývojem ruské klasické literatury od konce 18. století do začátku 20. století v porovnání a sepětí s utvářením ruské společnosti a kultury a s celoevropským a českým literárním vývojem. Prostřednictvím konkrétní práce s uměleckými texty seznámit studenty s možnostmi využívání krásné literatury při výuce cizího jazyka. Přispět k rozšíření celkového kulturního rozhledu studentů, k obohacení a kultivaci jejich intelektuálních potřeb, k prohloubení schopnosti orientace a nezávislého hodnocení na podkladě nabytých vědomostí.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Kratkaja literaturnaja enciklopedija I-IX. Moskva 1962-1978.

Žák, J.: Čítanka ruské literatury I. Stará a klasická literatura. 2. vydání. Praha, Albatros 1988.

Jehlička, M. a kol.: Ruská literatura 19. století. Praha, SPN 1987.

Jehlička, M.; Neumann, B.; Parolek, R.; Zadražil, L.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). UK, Karolinum, Praha 1993.

Parolek, R.; Honzík, J.: Ruská klasická literatura. Praha, Svoboda 1977.

Jehlička, M. a kol.: Výbor z ruské literatury klasické a moderní. Praha, SPN 1967.

Kasack, W.: Slovník ruské lit. 20. stol. Votobia, Praha 2000.

Zadražilová, M.: Ruská literatura přelomu XIX. a XX. století. Praha, Karolinum 1995.

Putna, M.; Zadražilová, M.: Rusko mimo Rusko. I. a II. č. Petrov, Brno 1993 a 1994.

Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa I, II, III. Spisy T. G. M., Ústav T. G. Masaryka, Praha 1995, 1996, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. (21.09.2005)

Vývoj ruské literatury na konci 18. a v první polovině 19. století. Doznívání klasicismu a sentimentalismu, romantismus, počátky realismu. Proměny poetiky a žánrů. Krylov, Radiščev, Karamzin, Žukovskij, Batuškov, Puškin, Lermontov, Gogol. Funkce literární kritiky, Bělinskij a naturální škola. Dobové literární polemiky a časopisy. Vývojové tendence ruské klasické literatury do konce 80. let 19. století. Kritický realismus a vznik velké románové formy, typologie románu v tvorbě jednotlivých autorů, realistické drama a povídka, poéma. Demokratizace literatury. Někrasov, Turgeněv, Gončarov, Ostrovskij, Saltykov-Ščedrin, Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Ťutčev, Fet, A. K. Tolstoj. Dobová literární kritika a časopisy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK