PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do algebry - O02310008
Anglický název: Introduction to Algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ÚALG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Je prerekvizitou pro: O02310009
Je záměnnost pro: OB2310008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2008)
Výrok, výroková forma, složený výrok, pravdivostní hodnota, negace výroku. Intuitivní teorie množin. Množinové operace. Binární relace, jejich vlastnosti. Ekvivalence a uspořádání. Binární operace, základní algebraické struktury. Algebraické rovnice a nerovnice, řešitelnost. Dělitelnost celých čísel.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (17.02.2005)
 • Blažek a kol.: ATA I
 • Dlouhý a kol.: Úvod do studia matematiky
 • Katriňák a kol.: ATA I
 • Novotná - Trch: ATA, Sbírka příkladů část 3, Základy algebry
 • Novotná, J. a kol.: Sbírka úloh z matematiky (nejen) pro přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 2. vydání. Praha, Scientia 2000, 355 s.

Metody výuky
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2008)

Předmět již není vyučován.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (17.02.2005)

Požadavky k zápočtu:

 • vypracování seminární práce
 • 2-3 testy
 • minimálně 80% účast na cvičeních
 • aktivita ve cvičeních během celého semestru
Forma zkoušky: písemná a ústní
Cíl kursu:

Předmět, jehož cílem je seznámit posluchače s těmi základními partiemi algebry a teoretické aritmetiky, na nichž je jednak založena školská matematika, jednak jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání

Obsah kursu:

 • Výrok, proměnná a konstanta, výroková forma, její definiční obor a obor pravdivosti. Složené výroky a výrokové formy, určování pravdivostních hodnot u složených výroků. Ekvivalentní výroky, tautologie, kontradikce. Výroky s obecným a existenčním kvantifikátorem, jejich negace.
 • Intuitivní přístup k pojmu množina, prvek množiny a systém množin. Rovnost množin a inkluze. Základní množinové operace. Systém podmnožin dané množiny, rozklad množiny na bloky (třídy). Číselné množiny.
 • Binární relace na množině, vlastnosti binárních relací, spec. ekvivalence a uspořádání na množině. Zobrazení množiny do množiny a jeho vlastnosti.
 • Binární operace na množině a základní vlastnosti operací. Základní algebraické struktury (grupa, číselné těleso) a jejich vlastnosti.
 • Algebraická rovnost a nerovnost. Algebraická rovnice a nerovnice, jejich řešitelnost a řešení v jednodušších případech.
 • Dělitelnost celých čísel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK