PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analytická chemie - O02309007
Anglický název: Analytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309007
Záměnnost : OB2309007
Je korekvizitou pro: O02309008
Je neslučitelnost pro: OB2309007, OB2309037
Je záměnnost pro: OB2309037, OB2309007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem je seznámit studenty se základy kvalitativní a kvantitativní analytické chemie, s využitím klasických i instrumentálních analytických metod,které se běžně používají při řešení různých analytických problémů v praxi. Učivo navazuje na základní poznatky z obecné chemie, zejména na problematiku chemických rovnováh.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Vulterin,J.: Chemická analýza, skriptum. Praha, UK-Ped 2002

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK