PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 2.ZS - O02304151
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: KLUMPARO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2009)

Název semináře: Memoáry - důležitý zdroj informací

Vyučující: PhDr. Anna Stejskalová

Místo konání: C3

Den a čas: 18.05

Charakteristika semináře:

V průběhu semestru budeme pracovat především s memoáry českých spisovatelů, výjimečně s memoáry osobností jiných uměleckých oborů (Scheinpflugová, Lada). popř. osob jinak zúčastněných (Vančurová). Budeme sledovat obsah memoárů u způsob jejich zpracování, pokusíme se vymezit jejich vypovídací hodnotu jako zdroje poznatků a informací nejen o autorovi samotném, jeho rodině a životě, ale též o dobovém dění kulturním a společenském. Budeme pracovat s texty vydanými v průběhu 20. století a reagujícími na dobové události a změny (Branald, Červený, Hostovský, Konrád, Kubka, Lada, Neffové, A.C.Nor., Langer, Seifert, Scheinpflugová, Stehlík, Vančurová, Zábrana)- upřesnění a podrobnosti probereme na úvodním semináři.

Zápočet - podmínky: účast na seminářích

aktivita

písemná seminární práce (témata na úvodním semináři)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK