PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 1.LS - O02304136
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2007)
Název: Česká literatura 2. poloviny XX. století Forma kurzu: Seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry Vyučující: PhDr. Pavel Janoušek, CSc Charakteristika kurzu: Literárněhistorický seminář je doplňkem stejnojmenného cyklu přednášek věnovaného české literatuře ?éry socialismu" a literatuře sklonku 20. století. Seminář by měl - podle míry aktivity jeho účastníků a jejich ochoty ke spolupráci - pracovat problémovým způsobem, který počítá s pravidelnou přípravou. Jednotlivé dvouhodinovky budou věnovány jednak klíčovým momentům dobového literárního života (např. instituce, časopisy a polemiky, učebnice), jednak literárním žánrům, samotným literárním dílům a jejich recepci v různých okamžicích. Pracovat by se přitom mělo metodou dialogu a vzájemné konfrontace předem nastudovaných poznatků jednotlivých účastníků kurzu. Důraz bude kladen na interpretaci historických faktů a literárních textů, na znalost dobového kontextu a na schopnost konfrontovat svůj čtenářský prožitek s literárněhistorickou perspektivou. V letním semestru bude seminář pokračovat po jednotlivých významných autorech, a to dle vlastní volby studentů. Požadavky k atestaci: aktivní účast, pravidelné plnění dílčích úkolů Požadované vstupní znalosti: umět číst, psát a případně i trochu myslet Základní tematické okruhy kurzu: 1) Historická a literárně historická charakteristika období 2) Literární život a jeho orgány v jednotlivých větvích české literatury (oficiální, ineditní a samizdatové, exilové) 3) Klíčová díla a klíčové polemiky 4) Proměny recepce - literární věda a kritika, průmět literatury do dobových učebnic Povinná literatura: Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989; I. 1945-48, II. 1948-58, III. 1958-69, in: www.ucl.cas.cz/texty.html <http://www.ucl.cas.cz/texty.html> Z dějin českého myšlení o literatuře 1-4. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1989, ed. Michal Přibáň, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001-2005. Z další literatury: Hanuška, Petr - Novotný, Vladimír: Česká literatura ve zkratce 4. Období od poloviny 40. let 20. století do současnosti, Praha: Brána - Knižní klub, 2001. Holý, Jiří: Česká literatura 4. Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století), Praha: Český spisovatel 1996, též in Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: Lidové noviny 1998 Chvatík, Květoslav: Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy, Praha: Pražská imaginace, 1991 Machala, Lubomír: Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy, Praha: Brána, 2001. Měšťan, Antonín: Česká literatura 1785-1985, Toronto: Sixty-Eight Publishers 1987 : Kniha a český exil 1949-1990, Praha: Torst, 1995 Zach, Aleš <http://sigma.nkp.cz:4505/ALEPH0/48NF9VG3A5QGLXI97Y5I65TTD5T9IIKI117MRGT1675XLRBAUB-00809/FIND-ACC /00108196>
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK