PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 1.LS - O02304132
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2007)
Anotace (Zdeněk Hrbata): náplní semináře, probíhajícího formou kombinovaných referátu, koreferátu a diskuse, je postihnout hlavní umělecké proudy a smiěry v literární tvorbě 19.-20. století, a to od období romantismu až po současné tendence (poststrukturalismus). V 19. století se pozornost zamiří na romantický individualismus, na pojetí poezie nebo imaginace, romantický historismus. Dalším cílem je uvést posluchače do základní problematiky románového realismus a psychologismu (Balzac, Stendhal, Dickens). Na vybraných příkladech budou dále analyzovány východiska a cíle stěžejních poetik druhé poloviny 19. století: symbolismu a naturalismu. Ve 20. století se pozornost zaměří na hlavní inspirace moderního románu a psaní vůbec (Kafka, Proust, Joyce) a na profilové kulturní a literární tendence (moderna, surrealismus, existencialismus, strukturalismus).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK