PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 1.LS - O02304122
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (31.01.2007)
letní semestr 2006/2007 Doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc. Proměny literatury na přelomu 19. a 20.století Seminář věnovaný interpretaci literárních děl z přelomu století. Posluchači budou sledovat vybrané texty z poezie, prózy i dramatu. Texty budou sloužit k modelovým výkladům a pokusům proniknout samostatně do problémů sledovaného období. Práce v semináři se zaměří na pochopení a výklad dobových souvislostí v rovině teoretické i literárně historické. Cílem bude příprava k další zkoušce po 3.semestru. Pozornost bude věnována dílům a autorům české dekadence ( K.Hlaváček, J. Karásek), symbolismu a impresionismu ( Sova, Březina), naturalismu ( Mrštíkové, Čapek-Chod aj.) a dalším podle zájmu účastníků semináře. Požadavky k zápočtu : aktivní účast v seminářích seminární práce, jež se může stát podkladem pro práci ročníkovou k SOZ Seminář je určen především pro studenty 3.semestru. L
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (29.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK