PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 1.ZS - O02304119
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (27.11.2006)
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (27.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (24.05.2007)

Recitace a výrazné čtení jako metody literární výchovy
Vyučující: doc. dr. L. Lederbuchová, CSc.

Teorie a praktická dovednost techniky řeči s respektem ke kodifikaci normy mluveného projevu z aspektu ortoepie a

intonační specifičnosti české věty a verše. Zvuková stránka řeči (čteného textu) jako prostředek sémantický - osvojení

sémantické funkce frázování sdělení uvědomělým užíváním intonačních prostředků (temporytmus řeči, pauza, akcent,

melodie, intenzita hlasu). Recitační výrazová interpretace ve vztahu k interpretaci literárněvědecké, vztah konvence a originality výrazu v uměleckém přednesu. Metodika utváření dovednosti výrazného čtení a recitace jako tvořivá

interpretační aktivita žáka.

Požadavky k zápočtu:
Práce v semináři, výrazné čtení zvoleného textu, prezentace metody výrazného čtení v modelu vyučovací komunikační situace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK