PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář 1.LS - O02304118
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: František Hrdlička, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Záměnnost : OVP04001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (02.02.2007)
Tvůrčí psaní (Mgr. František Hrdlička) Seminář o tvůrčím psaní je rozvržen do 14 lekcí a vychází z metodiky rozvedené v mé publikaci Průvodce po literárním řemesle (nakl. Votobia, 2004) V úvodních lekcích si studenti pomocí jednoduchých cvičení (popis předmětu a prostředí, deníkový záznam, záznam běžného rozhovoru apod.) ověří své základní pozorovatelské a literární dispozice. V následujících hodinách se pokusís domyslet (rozvinout) některé základní situace, čerpané jak z vlastní zkušenosti, tak z literárních a dramatických předloh. Vzhledem k jejich budoucímu povolání bude důraz položen na vedení dialogu (diskuse), a to jak v ústní, tka písemné formě, bude -li třeba, vyzkoušejí si i jednoduché hry a rituály. V dalších lekcích se budeme věnovat otázkám stylu a kompozice (parafráze typických autorských stylů, odlišení stylu podle dynamiky textu, vymezení, rozvinutí a sklenutí příběhu, apod.). Studenti se dále seznámí se základními veršovými schématy, s významem autorského hlediska, příp. s postupem práce při překladu. K průběžným zadáním bude patřit bezprostřední písemná reflexe, vzájemná recenze textů a esej na spoklečné téma, mimo to si sutdenti ověří, jak dokážou vnímat a rozlišovat různé literární žánry.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (27.11.2006)

Podle konkrétního zaměření seminářů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK