PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 2.poloviny 19.století - O02304035
Anglický název: Czech Literature of the 2nd half of the 19th century
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2304329
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ČL19
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
PhDr. Anna Stejskalová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Sleduje vývojové proměny české literatury, kultury a společnosti od poloviny do 90. L. 19. st., se zaměřením na významné literární směry a skupiny, klíčové umělecké osobnosti a profilová díla.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.04.2005)

Česká literatura na předělu století. Jinočany: H+H, 2001.

Dějiny české literatury II, Praha: Academia, 1960.

Hrbata, Z. Romantismus a Čechy. Jinočany: H+H, 1999

Hroch, M. Na prahu národní existence. Praha: Mladá fronta, 1999

Janáčková, J. Arbesovo romaneto. Praha: UK, 1975.

J. Janáčková: Česká literatura 2. Od romantismu k symbolismu, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997

Janáčková, J. Příběh tajemného psaní. Praha: Akropolis, 2001

Janáčková, J. Stoletou alejí. Praha: Čs. spisovatel, 1985

Kusáková, L. Krásná próza národního obrození. Praha: karolinum, 2003

Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998.

Lexikon české literatury 1.-3., A-Ř. Praha: Academia, 1985,1993,2000.

Literatura česká devatenáctého století I.-III. Praha: Jan Laichter, 2. vydání:1911-1917.

Macura, V. Znamení zrodu. 2.vyd., Jinočany: H+H, 1995

Mocná, D. - Peterka, J. Encyklopedie literárních žánrů, Praha - Litomyšl, Paseka, 2004.

Novák, J.V. - Novák A. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny,přepr. a rozš. vyd., Olomouc: R. Promberger, 1936-39.

Sborníky plzeňských sympozií věnované kultuře 19. století.

Tureček, D. Rozporuplná sounáležitost. Praha: Divadelní ústav, 2001.

Vlček, J. Z dějin. Dějiny české literatury III. Praha: SNKLHU, 1960

Vodička, F. - Pohorský M.(red.). Dějiny české literatury I., II. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960-1961.

Vodička, F. Počátky krásné prózy novočeské. 2. vyd. Jinočany: H+H, 1994.

Vodička, F. Struktura vývoje. 2. vyd. Jinočany: H+H, 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK