PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář I - O02304024
Anglický název: Literary Seminar of Various Topics I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
PhDr. Anna Stejskalová
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02304021, O02304023
Záměnnost : O02304120
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Semináře na konkrétní, metodologicky vyprofilovaná témata učí studenty samostatné badatelské práci a tvořivé interpretaci literárních děl z nejrůznějších aspektů a za pomoci rozmanitých metodologických přístupů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.04.2005)

Podle konkrétního zaměření seminářů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (22.09.2006)

Literární seminář I - 02304024x1a zimní semestr 2006/2007

PhDr. Anna Stejskalová

Doba konání : pondělí 8. - 9.hod. - 14.25 - 16.05 hod. , R443 - 4.patro

Seminář je určen především studentům 3.semestru. Jeho cílem je ukázat vývoj české literatury od konce 19.století do roku 1918 a sledovat vazby a kontakty mezi ní a literaturami evropskými (západními i slovanskými). Na vybraných literárních dílech-především prozaických-si přiblížíme dobové literární směry a v jejich rámci specifické postupy jednotlivých autorů při zobrazování reality. Budeme pracovat s prózami J.Karáska ze Lvovic, J.K.Šlejhara, K.M.Čapka-Choda, M.A.Šimáčka, F.X.Svobody, R.Svobodové, J.Olbrachta (tituly upřesníme při prvním setkání).

Seminář bude ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní účasti na seminářích, referátu a písemné seminární práce ( téma po dohodě s vyučující ).

______________________________________________________________________

Literární seminář I zimní semestr 2006/2007

Doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.

Doba konání : úterý 4. - 5. hod. - 10.45 - 12.25 hod., R207

Proměny literatury na přelomu 19. a 20.století

Seminář věnovaný interpretaci literárních děl z přelomu století. Posluchači budou sledovat vybrané texty z poezie, prózy i dramatu. Texty budou sloužit k modelovým výkladům a pokusům proniknout samostatně do problémů sledovaného období.

Práce v semináři se zaměří na pochopení a výklad dobových souvislostí v rovině teoretické i literárně historické. Cílem bude příprava k další zkoušce po 3.semestru.

Pozornost bude věnována dílům a autorům české dekadence ( K.Hlaváček, J. Karásek),

symbolismu a impresionismu ( Sova, Březina), naturalismu ( Mrštíkové, Čapek-Chod aj.) a dalším podle zájmu účastníků semináře.

Požadavky k zápočtu : aktivní účast v seminářích

seminární práce, jež se může stát podkladem pro práci ročníkovou

k SOZ

Seminář je určen především pro studenty 3.semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK