PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní práce II - O02302017
Anglický název: Field studies II
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBB2B115A
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: TEPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Je záměnnost pro: OB2302020
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Komplexní třídenní exkurze do jihočeského regionu. Sleduje fenomén rybníků, údolních říčních niv a rašelinišť. Demonstruje biocenózy: plankton, bentos,nekton a terestriální biocenózu (edafon). Obratlovci, diverzita, vztah k prostředí. Vegetace - vztah ke geologickému podkladu. Základy terénní vědecké práce.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Buchar J. a kol.: Klíč k určování bezobratlých. Praha, Scientia, 1995.

Černý W.: Ptáci. Praha, Artia, 1980

Aichele D. a kol.: Co tu kvete. Praha, IKAR, 1993

Sylabus
Poslední úprava: SKYBOVA/PEDF.CUNI.CZ (27.02.2008)

1) Seznámení s biotopy v okolí Veselí nad Lužnicí - pískovna, uměle vyhloubené tůně pro rozmnožování obojživelníků, rybničná soustava Frahelž, rašeliniště Borkovická Blata.

2) Poznávání rostlin a živočichůn s důrazem na ekologické vztahy.

3) Samostatné botanické, hydrobiologické a ornitologické práce studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK