PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a klimatologie - O02302016
Anglický název: Meteorology and Climatology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2302015
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: MEKL
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Anotace -
Poslední úprava: ANDRESKA/PEDF.CUNI.CZ (27.11.2010)
Předmět Geografie a klimatologie slouží jako základní informace o povaze disciplin pro studující biologie a učitelství. Posluchač se v jejím průběhu seznámí se základními pojmy geografie a bude podán základní přehled geografie jednotlivých kontinentů s důrazem na Evropu, dále posluchači získají záladní znalosti o atmosférických dějích, jejich průběhu, metodách jejich měření.. V rámci klimatologie se posluchači seznámí také s klimatem České republiky, jeho vývojem v holocénu a se schematickými základy fungování globálního klimatu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: ANDRESKA/PEDF.CUNI.CZ (27.11.2010)

Cíl: Seznámit studenty biologie se základními poznatky z oblasti geografie s důrazem na fyzickou geografii Evropy a podat základní přehled nejdůležitějších klimatologicých témat, zejména globálního oteplování.

Literatura
Poslední úprava: ANDRESKA/PEDF.CUNI.CZ (27.11.2010)

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

SOBÍŠEK,B., KRŠKA,K., MUNZAR,J. Meteorologický slovník. Academia, Praha.1993.

MUNZAR,J., KRŠKA,K., NEDĚLKA, M. Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha. 1989.

BRÁZDIL, R. a kol. Úvod do studia planety Země. SPN, Praha 1988

Školní atlas světa. Kartografie, Praha.- nejnovější vydání

geografické atlasy typu National Geographic apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK