PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní práce I - O02302008
Anglický název: Field Studies I
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2302011
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: TEPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Je záměnnost pro: OB2302011
Anotace -
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)
Třídenní geologicko-botanicko-zoologická exkurze do oblasti Praze a okolí. V rámci této exkurze se studenti seznámí se základními geologickými procesy a geologickými jevy, charakteristickými biotopy Povltaví včetně vlivů člověka. Součástí práce v terénu je sběr přírodnin a hydrobiologické odběry s využitím pro další laboratorní zpracování, pro sbírkové a výstavní účely, nebo pro potřeby absolventů kurzu.
Literatura
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)

Aichele D. a kol.: Co tu kvete. Praha, IKAR, 1993
Další určovací literatura botanická a zoologická.

Sylabus
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2012)

1) Seznámení s nížinnými biotopy středního Povltaví, zhodnocení účinků vlivů člověka, ekologie Povltaví
2) Poznávání rostlin a živočichůn s důrazem na ekologické vztahy
3) Invazivní druhy rostlin středního Povltaví
4) Samostatné hydrobiologické práce studentů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (28.07.2014)

Aktivní účast na geologické (garantuje doc. Teodoridis), botanické (garantuje Dr. Novotný), botanicko-zoologické (garantuje Dr. Skýbová a Mgr. Ŕíhová) části předmětu Terénních prací I. (celkem 3 dny).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK