PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia biologie - O02302001
Anglický název: Introduction to the Study of Biology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2302001
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ÚVSB
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Anotace -
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)
Absolvent kurzu se seznámí se základními pojmy z cytologie a molekulární biologie, se vznikem a vývojem života z pohledu molekulární biologie, s nebuněčnými a buněčnými organismy. Bude schopen charakterizovat prokaryotní a eukaryotní buňky a jejich součásti včetně specifik jejich dělení. Bude znát základní zákony termodynamiky, toky energie v živých systémech a vysvětlí úlohu ATP.
Literatura
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 1998. 630 s. ISBN 80-902906-2-0.

Rosypal, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2011. ISBN 80-7183-268-5.

Prezentace vyučující - dostupné v MOODLE.

 

Sylabus
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

Obsah přednášek

1. Vznik a vývoj života z pohledu molekulární biologie. Chemická evoluce, procesy vedoucí ke vzniku buňky s DNA genomem.

2. Nebuněčné živé systémy (viry, bakteriofágy, subvirové patogeny).

3. Buněčné živé systémy, prokaryotní buňka, eukaryotní buňka, endosymbiotická teorie.

4. Prokaryotní buňka a její součásti, dělení buňky.

5. Eukaryotní buňka a její součásti, mitóza, meióza. Rozdíly mezi buňkami rostlin, živočichů a hub.

6. Termodynamika buňky, energie, ATP.

 

Obsah cvičení

Teoretické procvičování odpřednášeného učiva, řešení úloh (pracovní listy, práce s textem, problémové úlohy).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK