PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení III - O01307403
Anglický název: Practical Language III
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: K403
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Prerekvizity : O01307402
Je prerekvizitou pro: O01307404
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Vytvoření jazykové kompetence umožňující bezproblémovou komunikaci s rodilým mluvčím, a to jak na neutrální, tak na odborné téma týkající se studovaného oboru. Procvičování orientace v gramatických strukturách, rozšíření a prohloubení komunikačních schopností a dovedností. Práce s texty. Minimální rozsah učiva základní povinné literatury: Dusilová, D. et. al. Sprechen Sie Deutsch II, lekce 7-14. V případě dobré jazykové úrovně posluchačů je vhodné začít pracovat se III. dílem tohoto cyklu učebnic.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

DUSILOVÁ,D. et al. Sprechen Sie Deutsch II. 2.přepr.vyd.,Praha : Polyglot, 2001-2003., TESAŘOVÁ,L. Themen II, III. Vydání upravené pro potřeby ČJ. Plzeň : Hueber; Fraus, 2000., TESAŘOVÁ,L.; KETTNEROVÁ,D. Německy od Adama II-III. Plzeň : Fraus, 1998., PERLMANN-BALME,M.; SCHWALB,S. em-Hauptkus, Abschlußkurs. München : Hueber, 1997., BERGLOVÁ, E. Německá gramatika. Plzeň : Fraus, 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK