Fonetika a fonologie II - O01301212
Anglický název: Phonetics and phonology II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: FONE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Angličtina
Prerekvizity : O01301211
Je prerekvizitou pro: O01301213
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (24.07.2008)
Cílem kurzu je i nadále rozvíjet výslovnostní a transkripční dovednosti. V oblasti teorie si kurz klade za cíl vysvětlit a objasnit role asimilace, elize a vázání v souvislé řeči. Pozornost je také věnována suprasegmentálním jevům, především slovnímu přízvuku a pravidlům jeho umisťování v dvouslabičných, víceslabičných a složených slovech.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

Povinná literatura:

VOLÍN, J. IPA - Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.

Doporučená literatura:

UNDERHILL, A. Sound Foundations. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005.
WELLS, J. C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2008.
HANCOCK, M. English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

1) English fricatives and nasals

2)  English approximants

3) revision of segments

4)  connected speech - assimilation

5)  connected speech - elision

6) connected speech - linking

7) syllable structure; phonotactics

8) nature and placement of word stress; vowel reduction

9) stress placement in complex words

10) stress placement in compound words; stress shift

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (10.05.2019)

80% docházka; 2 průběžné testy (65%), seminární úkol, písemný test (2 opravné pokusy); ústní zkouška (2 opravné pokusy)