PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie I - O01301211
Anglický název: Phonetics and Phonology I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: K211
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Angličtina
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22006, ONUZ22V01, OBUZ22V042, OBUZ22006, OBUZ22V006
Je prerekvizitou pro: O01301212
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (24.07.2008)
Cílem kurzu je představit základní terminologii anglické fonetiky a fonologie na segmentální úrovni. Kurz se soustřeďuje na procvičování správné artikulace problematických anglických hlásek a na rozvíjení transkripčních dovedností.
Literatura
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (24.07.2008)

Doporučená literatura:

VOLÍN, J. IPA - Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.

UNDERHILL, A. Sound Foundations. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005.

WELLS, J. C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2008.

BAKER, A. Ship or Sheep? Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: POESOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

1) introduction to phonetics and phonology; some basic terminology; pronunciation model; phonemic chart

2) speech and writing; speech organs; production of speech

3) English pure vowels; pre-fortis shortening

4) English diphthongs, triphthongs

5) general classification of English consonants; devoicing

6) plosives (aspiration; inaudible release); silent letters

7) fricatives; affricates

8) nasals; approximants (clear and dark l)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: POESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2014)

80% docházka, test z transkripce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK