PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie III - O01301213
Anglický název: Phonetics and phonology III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: FONE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Angličtina
Prerekvizity : O01301212
Je prerekvizitou pro: O01301214
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (12.09.2019)
Cílem kurzu je dokončit popis zbývajících suprasegmentálních jevů: větného přízvuku a slabých forem gramatických slov, rytmu a intonace. Nové znalosti jsou upevňovány v řadě výslovnostních cvičeních zaměřených na produkci i percepci studovaných jevů. Studenti jsou vedeni k nácviku transkripce delších pasáží.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

Povinná literatura:

Volín, J. (2002) IPA - Based Transcription for Czech Students of English. Karolinum.

Doporučená literatura:

Wells, J. C. (2008) Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited.

Wells, J. C. (2006) English Intonation. An Introduction. CUP.

Mortimer, C. (2005) Elements of pronunciation. CUP.

Vaughan-Rees, M. (2006) Test your Pronunciation. Pearson Education Limited.

Graham, C. (1986) Small Talk. More Jazz Chants. OUP.

Bowler, B., Cunningham, S. (1991) Headway: Upper intermediate: Pronunciation. OUP.

Roach, P. (1990) English Phonetics and Phonology. CUP.

Bradford, B. (1988) Intonation in Context.CUP.

Underhill, A. (1994) Sound Foundations. Heineman.

O´Connor, J. D. (1999) Better English Pronunciation. CUP.

Rogerson, B., Gilbert, J. (1990) Speaking Clearly.CUP.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (12.09.2019)

1) stress shift; teaching word stress

2) weak and strong forms

3) rhythm

4) introduction to intonation; tone unit and its internal structure

5) basic tones and their meanings

6) accentual function of intonation

7) attitudinal function of intonation

8) grammatical function of intonation - tone unit boundaries

9) grammatical function of intonation - sentence types and their default tones

10) tone and intonation languages; upspeak

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (12.09.2019)

80% docházka; krátká prezentace výslovnosnt aktivity zaměřené na procvičení slovního přízvuku; písemný test (70% - 2 opravné termíny)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK