PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie II (úvodní přednáška) - NZZZ261
Anglický název: Economics II (introductory lecture)
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~jihlava/
Garant: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Ing. Monika Hollmannová
Třída: První ročník bak. studia M
Ekonometrie
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Kurz navazuje na Ekonomii I NZZZ061 a studenti v něm absolvují úvod do makroekonomie. Úvodní Podrobný obsah jednotlivých přednášek lze nalézt na osobní webové stránce http://samba.fsv.cuni.cz/~jihlava v souboru: hlavacek MFF letni semestr.zip Výuka se koná na MFF UK.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seznámit studenty s úvodem do makroekonomie.

Metody výuky -
Poslední úprava: HOLLMANOVA (18.01.2012)

Přednáška + seminář

Sylabus
Poslední úprava: HLAVACEK (12.02.2007)

1 Úvod do makroekonomie

2 Hrubý domácí produkt

3 Agregátní nabídka a poptávka

4 Keynesův výdajový multipikátor

5 Hospodářský cyklus

6 Trh peněz

7 Bankovnictví

8 Trh práce

9 Kapitálový trh, inflace

10 Hospodářská politika : monetárně – fiskální kombinace

11 Teorie veřejné volby, veřejné finance

12 Teorie zahraničního obchodu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK