PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář o počítačové typografii - NUOS007
Anglický název: Seminar on computer typography
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (24.05.2004)
Seminář je věnován popisu nejnižší úrovně programů METAFONT a METAPOST. Studenti by potom měli umět číst "programy" v METAFONTu a METAPOSTu. Seminář je věnován odlišnostem programování v METAFONTu od procedurálního programování. Je kladen důraz na použitý programovací jazyk, nikoli na výuku estetického cítění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit nízkou úroveň programů METAPOST a METAFONT

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladan Majerech, Dr. (06.10.2017)

Podmínkou přidělení zápočtu je získání alespoň poloviny z možných bodů za domácí úkoly zadávané na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (02.07.2007)

Seminář je věnován popisu nejnižší úrovně programů METAFONT a METAPOST.

Studenti by potom měli umět číst "programy" v METAFONTu a METAPOSTu.

Seminář je věnován odlišnostem programování v METAFONTu od procedurálního programování.

Je kladen důraz na použitý programovací jazyk, nikoli na výuku

estetického cítění.

Historické poznámky o fontech k TeXu, organizace zdrojových kódů pro standardní bitmapové fonty TeXu

Srovnání METAFONTu a METAPOSTu

Rozdíl mezi přiřazením a definicí lineárních vztahů

Neprocedurálnost jazyka - forcykly v rámci jednoho příkazu

Definice s typovými parametry - náhrada podprogramů

Ukázka "podprogramu" na převod 2D <-> 3D souřadnic, kde "směr převodu" závisí na tom, které ze souřadnic jsou známé

Práce s bitmapami (vnitřní reprezentace), techniky šrafování v METAFONTu, srovnání s METAPOSTem

Kerningové a slitkové programy (TFM)

Zahrnutí textů v rámci výkresů (spolupráce METAPOSTu a TeXem)

Srovnání technik zahrnutí obrázků v TeXu a pdfTeXu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK