PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
ICT ve výuce matematiky II - NUMV085
Anglický název: ICT in Mathematics Teaching II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: DS, obecné otázky matematiky a informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
Výběrový předmět je zaměřen na efektivní využívání různých prostředků ICT v geometrických tématech středoškolské, resp. vysokoškolské matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (07.06.2019)

Vypracování a prezentace závěrečné seminární práce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (07.06.2019)

Uživatelské manuály.

Oldknow, A., Taylor, R.: Teaching Mathematics Using ICT. 2nd Edition, 2004.

Clements, M. A., Bishop, A. J., Keitel, Ch., Kilpatrick, J., Leung F. K. S.: Third International Handbook of Mathematics Education (part III). Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-1-4614-4684-2.

Hegedus, S., Laborde, C., Brady, C., Dalton, S., Siller, H.S., Trgalova, J., Moreno-Armella, L. Jefferies, A., Cubric M. (eds.): Use of Technology in Upper Secondary Mathematics Education. Springer Open, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-42611-2.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (07.06.2019)

Programy dynamické geometrie, geometrické webové aplikace. Tvorba výukových materiálů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK