PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
ICT ve výuce matematiky I - NUMV084
Anglický název: ICT in Mathematics Teaching I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: DS, obecné otázky matematiky a informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
Výběrový předmět je zaměřen na efektivní využívání různých prostředků ICT v konkrétních tématech středoškolské, resp. vysokoškolské matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (07.06.2019)

Rešerše doporučené literatury, vypracování a prezentace projektu zaměřeného na výuku matematiky s podporou ICT.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (13.05.2008)

Uživatelské manuály.

Demana, F., Waits, B., Gregory D. Foley, Kennedy, D.: Precalculus - Graphical, Numerical, Algebraic, 7th Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 2007

Finey, R., Demana, F., Waits, B., Kennedy, D.: Calculus - Graphical, Numerical, Algebraic, 3rd Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 2006

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (07.06.2019)

Grafické kalkulačky a jejich využití ve výuce (funkce a jejich vlastnosti, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, finanční matematika a statistika).

Programy dynamické geometrie (GeoGebra) a jejich užití v algebraických i geometrických tématech školské matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK