PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Statistika a pojistná matematika pro střední školu - NUMV048
Anglický název: Statistics and insurance mathematics for secondary school
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Výběrový seminář pro studenty učitelského studia vhodný jako doplňková výuka k přednášce NMUM404 Pravděpodobnost a matematická statistika II (její současné či předchozí absolvování není nutné). Základy statistického myšlení a statistických šetření na úrovni prezentovatelné v rámci výuky na středních školách. Principy a uplatnění pojistné matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Je vysvětlena podstata statistického myšlení, teoreticky a zejména prakticky s použitím výpočetní techniky jsou demonstrována jednoduchá statistická šetření na reálných souborech dat s cílem ukázat nutnost správné interpretace statistických výsledků, která je mnohdy například sdělovacími prostředky podceňována.Na středoškolské úrovni je vyloženo uplatnění matematiky v pojišťovnictví.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Statistika:

Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1993 a další vydání.

Zvára, K.: Biostatistika. Karolinum, Praha, 1998 a další vydání.

Zvára, K.: Základy statistiky v prostředí R. Karolinum, Praha, 2013.

Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2002.

Pojistná matematika:

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi. HZ, Praha, 1994.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Základy matematické statistiky. Základy pojistné matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK