PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu - NUMV047
Anglický název: Probability and financial mathematics for secondary school
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Výběrový seminář pro studenty učitelského studia vhodný jako doplňková výuka k přednášce NMUM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I (její současné či předchozí absolvování není nutné). Modelování jevů a zákonů metodami teorie pravděpodobnosti na úrovni prezentovatelné v rámci výuky na středních školách. Základy finanční gramotnosti a finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2015)

Je uvedena podstata pravděpodobnostního myšlení a základů finanční gramotnosti a finanční matematiky s cílem přesvědčit žáky o jejich užitečnosti.

Matematický aparát je podán tak, aby byl uplatnitelný na střední škole a studenty zaujal. Vše je důsledně

prezentováno příklady z praxe, které přesvědčí žáky o nutnosti s těmito partiemi matematiky se seznámit.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Aktivní účast, maximálně 3 neomluvené absence, samostatná krátká prezentace některého z probíraných témat. Způsob vedení a obsah semináře neumožňují stanovit náhradní podmínky při více neomluvených absencích.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.10.2015)

Pravděpodobnost:

Anděl, J.: Matematika náhody. Matfyzpress, Praha 2007.

Fabian, F., Kluiber, Z.: Fyzika a pravděpodobnost. ARSCI, Praha, 2005.

Fabian, F., Kluiber, Z.: Metoda Monte Carlo a možnosti jejího uplatnění. Prospektrum, Praha 1998.

Komenda, S., Klementa, J.: Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi.

SPN, Praha, 1981.

Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha 2002.

Finanční matematika:

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha, 2000.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. JČMF, Praha, 2005.

Radová J., Dvořák P.: Finanční matematika pro každého. Grada Praha, 1993 a další inovovaná vydání.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2014)

Elementární teorie pravděpodobnosti. Elementární finanční matematika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK