PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Geometrie III - NUMP017
Anglický název: Geometry III
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Neslučitelnost : NMUM503
Záměnnost : NMUM503
Anotace -
Poslední úprava: ()

Projektivní rozšíření afinního prostoru, homogenní souřadnice. Kuželosečky a kvadriky. Základy axiomatického vybudování geometrie. Neeukleidovské geometrie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (13.10.2017)

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (10.09.2016)

Brannan D., Esplen M., Gray J.: Geometry. 2nd ed. CUP, The Open University, 2012.

Sekanina M. a kol.: Geometrie II. SPN, Praha, 1988.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (02.05.2006)

1. Projektivní prostor. Definice a základní vlastnosti, homogenní souřadnice, kolineace, kvadriky a jejich polární vlastnosti.

2. Projektivní rozšíření euklidovské roviny a prostoru - definice a základní vlastnosti, odvozené soustavy souřadnic, afinní a euklidovské vlastnosti kuželoseček a kvadrik. Základní typy kvadrik a jejich vlastnosti, klasifikace.

3. Axiomatika geometrie, modely neeuklidovské geometrie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK