PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační technologie - NUIN014
Anglický název: Information Technologies
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NUIN014/
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Anotace -
Poslední úprava: G_I (31.05.2006)
Cílem předmětu je podat přehled různých aspektů informačních technologií s důrazem především na to, jak se odrážejí ve výuce na středních školách.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Otázky, které jsou u zkoušky pokládány, čerpají z témat, uvedených v sylabu předmětu, a to v rozsahu, v němž jsou tato témata probrána na přednášce.

K získání zápočtu je vyžadováno:

 • vedení cvičení v rozsahu 80 min na předem dohodnuté téma, které odpovídá poslání předmětu

 • aktivní účast na ostatních cvičeních, spočívající ve vypracování písemných recenzí alespoň 75% prezentací ostatních posluchačů

Povaha požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny pro udělení zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
 • M. Doob, Jemný úvod do TEXu, Československé sdružení uživatelů TEXu, Praha, 1993.
 • J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Chapman & Hall/CRC, 2nd ed., 2014.
 • B. Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, 2nd ed., Springer, 2011.
 • H. Kopka, P. W. Daly, LaTeX : podrobný průvodce, Computer Press, Brno, 2004.
 • G. Navarro, M. Raffinot, Flexible Pattern Matching in Strings: Practical On-Line Search Algorithms for Texts and Biological Sequences, Cambridge University Press, 2007.
 • C. Wootton, A practical guide to video and audio compression, Focal Press, Burlington, 2005.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)

Teoretické, praktické i didaktické aspekty informačních technologií, např.

 • Internet a WWW stránky,
 • metody vyhledávání a zpracování informace,
 • zpracování zvuku, obrazu a videa,
 • elektronická sazba dokumentů,
 • aplikovaná kryptografie, elektronický podpis, digitální měny,
 • robotika a umělá inteligence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK