PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Informační technologie - NUIN014
Anglický název: Information Technologies
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NUIN014/
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Anotace -
Poslední úprava: G_I (31.05.2006)
Cílem předmětu je podat přehled různých aspektů informačních technologií s důrazem především na to, jak se odrážejí ve výuce na středních školách.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Otázky, které jsou u zkoušky pokládány, čerpají z témat, uvedených v sylabu předmětu, a to v rozsahu, v němž jsou tato témata probrána na přednášce.

K získání zápočtu je vyžadováno:

  • vedení cvičení v rozsahu 80 min na předem dohodnuté téma, které odpovídá poslání předmětu

  • aktivní účast na ostatních cvičeních, spočívající ve vypracování písemných recenzí alespoň 75% prezentací ostatních posluchačů

Povaha požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny pro udělení zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)

M. Doob, Jemný úvod do TEXu, Československé sdružení uživatelů TEXu, Praha, 1993.

J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Chapman & Hall/CRC, 2nd ed., 2014.

B. Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, 2nd ed., Springer, 2011.

H. Kopka, P. W. Daly, LaTeX : podrobný průvodce, Computer Press, Brno, 2004.

G. Navarro, M. Raffinot, Flexible Pattern Matching in Strings: Practical On-Line Search Algorithms for Texts and Biological Sequences, Cambridge University Press, 2007.

C. Wootton, A practical guide to video and audio compression, Focal Press, Burlington, 2005.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)

Teoretické, praktické i didaktické aspekty informačních technologií, např.

Internet a WWW stránky,

metody vyhledávání a zpracování informace,

zpracování zvuku, obrazu a videa,

elektronická sazba dokumentů,

aplikovaná kryptografie, elektronický podpis, digitální měny,

robotika a umělá inteligence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK