PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyziky III - NUFZ017
Anglický název: Selected Topics on Physics III
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Vybrané laboratorní práce na katedrách kovů, polovodičů, jaderné fyziky a v laboratořích fyzikálních praktik. 4 odborně zaměřené laboratorní práce z okruhů:. Fyzika kovů. Fyzika polovodičů. Jaderná fyzika. Elektronika. Po dohodě lze nahradit laboratorními pracemi i z jiných okruhů.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Brož, J.: Základy fyzikálních měření I. SPN 1967 Návody k jednotlivým laboratorním úlohám

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (04.05.2004)

V rámci tohoto předmětu studenti absolvují malou "praxi" ve vybraných fyzikálních laboratořích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK