PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody ve fyzice I - NUFZ009
Anglický název: Mathematical Methods in Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Stanislav Zelenda
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (29.03.2004)
Praktické cvičení k přednášce Matematické metody ve fyzice I. Určeno posluchačům 1.r. Bc FV / FMz.
Literatura
Poslední úprava: ZELENDA (17.05.2005)

Kvasnica,J: Matematický aparát fyziky. Academia. Praha. 1989 Eliáš,J. a kol.: Zbierka úloh z vyššej matematiky. 1. až 4. časť.Alfa. Bratislava. 1970 Grega,A. a kol. Matematika pre fyzikov. SPN. Bratislava. 1974

Sylabus -
Poslední úprava: ZELENDA (17.05.2005)

Praktické cvičení - obsah je dán přednáškou UFZ008.

Vektorová algebra. Derivace. Funkce více proměnných. Primitivní funkce. Určitý integrál. Vícenásobný integrál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK