PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum I pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání - NUFY093
Anglický název: Practical Course in Physics I for Education Focused Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (23.01.2018)
Předmět navazuje na přednášku Fyzika I ( mechanika) ; nabízí široký výběr experimentálních problémů z mechaniky a molekulové fyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Základy práce ve fyzikální laboratoři, základní měření mechanických i dalších veličin, experimenty z mechaniky a molekulové fyziky, samostatné zpracování výsledků, tvorba grafů a tabulek, fitování jednoduchých závislostí, zpracování dat získaných pomocí počítače.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů. Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr. Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.: Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN, Praha 1989

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

Englich J., Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

Brož J., Roskovec V., Valouch M., Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

Doplňková literatura:

Sprušil, B., Zielenicová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření, SPN, Praha 1986

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Praktikum.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Základní měření - měření prostoru, měření času, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.

Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.

Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu a ohybu, dynamická zkouška deformace látek v tlaku, teplotní roztažnost pevných látek.

Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, volný pád koule ve viskosní kapalině, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.

Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.

Akustika - rychlost šíření zvuku, studium kmitů struny.

Studium Brownova pohybu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK