PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Elektřina a magnetizmus krok za krokem - NUFY075
Anglický název: Electricity and Magnetism Step by Step
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NFUF805
Je neslučitelnost pro: NFUF805
Je záměnnost pro: NFUF805
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (15.05.2012)
Výběrový seminář určený k upevnění a prohloubení základních představ o jevech a pojmech z oblasti elektřiny a magnetismu. Seminář zároveň seznamuje posluchače prakticky s heuristickou metodou výuky fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (04.05.2004)

Interní materiály zadávané vedoucími semináře

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (07.04.2016)

Problémy a pokusy vedoucí k vybudování základních představ a lepšímu porozumění jevům z oblastí:

Elektrostatika (od pokusů s plechovkami ke Gaussově větě).
Elektrický náboj a jeho vlastnosti. Vodiče a nevodiče. Elektrostatická indukce. Kapacita. Jak porozumět gradientům a divergencím. Základní představy o potenciálu, napětí, proudu a odporu.

Elektrické obvody (od dětské hry ke Kirchhoffovým zákonům).
Jednoduchý elektrický obvod. Složené obvody ve schématu i ve skutečnosti. Měření napětí, proudu a odporu. Ohmův zákon. Jak porozumět chování elektrických obvodů pomocí vodního modelu.

Magnetismus a elektromagnetismus (od pilinových obrázků k Maxwellovým rovnicím).
Magnetické pole trvalého magnetu. Oerstedův pokus. Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem. Elektromagnetická indukce. Dynamo, motor, měřicí přístroje, relé, reproduktor, transformátor. Maxwellovy rovnice pro každého.

Součástí semináře jsou konkrétní zkušenosti z výuky tohoto tematického celku na školách a náměty pro budoucí práci posluchačů se žáky a studenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK