PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I prakticky - NUFY070
Anglický název: Practical Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NFUF801
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Předmět navazuje na přednášku Fyzika I (mechanika) pro učitelské studium. Studenti navrhují a sami provádějí experimenty, které doplňují látku probíranou v přednášce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (10.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika 1. a 2. část. Vutium - Prometheus, Brno - Praha, 2000.

Feynman, R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1. díl. Fragment, Praha 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

1. kinematika (experimentální určování polohy, rychlosti a zrychlení)

2. Newtonovy pohybové zákony

3. energie, práce a výkon

4. mechanický tlak, tření, účinky sil

5. empirické vyvození rovnice pro pohyb kyvadla

6. měření gravitační konstanty (Cavendishův experiment)

7. hydromechanika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK