PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
To snad nemyslíte vážně, pane učiteli - NUFY058
Anglický název: Surely you are joking, Mr. Teacher!
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seminář, v němž se všichni zúčastnění společnými silami potýkají s otázkami a problémy, jimiž mohou učitele fyziky zaskočit lstiví žáci i matka příroda. Určeno pro 1.- 5.r. zejména učitelského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Seminář je udělován za aktivní práci během semestru, tedy zpracování alespoň jednoho konkrétního tématu a referát o něm. Zápočet lze opakovat splněním požadavků kvality zpracování i prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Na semináři jsou jednak vedoucími prezentovány konkrétní problémy, které dají posluchačům možnost vyzkoušet si, jak pracuje fyzik, jak reagovat na zvídavé dotazy na něž v danou chvíli neznají přesnou odpověď atd., jednak jsou probírány otázky navržené účastníky. Seminář není příliš vhodný pro jedince, kteří chtějí sedět a jen poslouchat, oceňován je totiž aktivní podíl na hledání potřebných poznatků, vlastní myšlení a experimentování a finální publikace výsledků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK