PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Elektřina kolem nás - NUFY054
Anglický název: Electricity around Us
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NFUF807
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)
Seminář probíhá formou přednášek, exkurzí a prací v laboratoři. Seznamuje se zajímavými elektrickými jevy v atmosféře, s funkcí elektronového mikroskopu (exkurze) i s principy běžných elektrických přístrojů a zařízení, kterým často ne zcela rozumíme, ač jsou součástí našeho každodenního života. Určeno pro 1. roč. bakalářského studia FMUZV.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTMR/MFF.CUNI.CZ (13.04.2008)

Ukázat na uplatnění znalostí získaných v přednášce NUFY101 Fyzika II pro pochopení jevů denního života i při řešení aktuálních fyzikálních problémů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (10.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na přednáškách a exkurzích.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (24.02.2011)

Bednář, J.:Pozoruhodné jevy v atmosféře: atmosférická optika, akustika a

elektřina. Praha: Academia, 1989

Saleh E. A. B. - Teich M. C., Základy fotoniky, I, II, Matfyzpress 1994.

Gabriel, P. - Čihák, F. - Kalandra, P.: Malé vodní elektrárny, Praha,

1998.

Halliday D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika (nejlépe opravené a doplněné

vydání)

Metody výuky -
Poslední úprava: KFNTMR/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

seminář, exkurze na fyzikální pracoviště, praktická výuka

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (17.05.2012)

1. Hromy a blesky I - elektrické jevy v atmosféře.

2. Hromy a blesky II - vysokonapěťová zkušebna FEL ČVUT.

3. Elektrony lépe vidí - elektronový mikroskop a jeho využití ve fyzice.

4. Jak měří fyzik - praktické seznámení s elektrickými měřicími přístroji.

5. Cesta k vysokým energiím - elektrostatický urychlovač Van de Graaff.

6. Jak se měří počítačem - praktické použití programu FAMULUS a prostředí ISES.

7. Když neplatí Ohmův zákon - supravodivost a její použití.

8. Země jako magnet - původ a vlastnosti magnetického pole Země.

9. Co ví každá hospodyňka - principy činnosti domácích elektrických spotřebičů.

10. Co mohou říci atomová jádra - jaderná magnetická rezonance a rezonanční tomografie.

11. Když elektřina teče potrubím - seznámení s mikrovlnnou technikou.

12. Fyzikální pole kolem Země - družice Magion.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK