PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teoretická mechanika - NUFY029
Anglický název: Theoretical Mechanics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (15.05.2012)
Cvičení k přednášce NUFY028.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Cvičení k přednášce UFY028.

Určeno pro 2.r. U MF,FI/SŠ.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (12.10.2017)

Podmínky k získání zápočtu:

  • Alespoň 75% účast na výuce;
  • dále je podmínkou zápočtu vypracování tří úkolů, které studenti musejí odevzdat v předem stanoveném termínu.

Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.05.2005)

Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika, Academia, Praha, 1987

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (15.05.2012)

Cvičení doplňuje a rozšiřuje přednášku NUFY029.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK