PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie srážek atomů a molekul - NTMF130
Anglický název: Theory of collisions of atoms and molecules
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF130
Garant: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Mgr. Roman Čurík, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 2/2
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (29.04.2016)
Pokročilé partie z teorie atomových procesů s aplikacemi v nerelativistické astrofyzice a fyzikální chemii. Úvod do mnohočásticové atomové a molekulové teorie. Metody výpočtů srážkových procesů a reakcí, aplikace na srážky elektronů s atomy a molekulami. Určeno převážně studentům magisterského studia oborů teoretická fyzika, matematické modelování a chemická fyzika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška a udělení zápočtu, který student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (16.05.2012)

Taylor J. R.: Scattering Theory: The Quantum Theory of Nonrelativistic Collisions, Dover 2006

Friedrich H.: Theoretical Atomic Physics, Springer Verlag, Heidelberg 1991

Kukulin V.I., Krasnopolsky V.M., Horáček J.: Theory of Resonances, Kluwer-Academia, Praha 1989

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Podmínkou ke složení zkoušky je zápočet. Zápočet student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru. Jedna z otázek ústní zkoušky se týká teorie k vypracované úloze, druhá otázka je volena z témat pokrytých sylabem přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (14.10.2015)

I. Úvod do kvantové teorie molekul, Hartree-Fockova aporoximace (HF).

II. Roothanovy rovnice.

III. Koopmansův theorém. Poruchová teorie nad HF.

IV. Konfigurační interakce (CI).

V. Problémy CI, metoda CC (Coupled Clusters).

VI. QM-popis rotace tuhého tělesa.

VII. Ještě o rotaci tuhého těles, symetrický setrvačník a další.

VIII. Adiabatcká aproximace v rozptylu elektronu na molekule.

IX. Rotační excitace molekuly srážkou s elektronem.

XI. Rotační excitace, pokračování - metoda "frame trasformation".

XII. O prahovém chování neelastických účinných průřezů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK