PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie vysokoteplotního plazmatu - NTMF120
Anglický název: Theory of High-Temperature Plasma
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)

Definice termonukleární fúze; základní principy a koncepty; magnetické a inerciální udržení plazmatu; vlny ve vysokoteplotním plazmatu; magnetohydrodynamická rovnováha a stabilita; transport; turbulence; stěnová vrstva; základní experimentální metody. Pro 4. a 5. roč. TF.
Literatura
Poslední úprava: T_UTF (16.05.2012)

Chen F. F., Úvod do fyziky plazmatu (Academia, Praha 1984)

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)

Definice termonukleární fúze, základní principy a koncepty, magnetické a inerciální udržení plazmatu.

Vlny ve vysokoteplotním plazmatu, magnetohydrodynamická rovnováha a stabilita, transport, turbulence, stěnová vrstva.

Základní experimentální metody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK