PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie vysokoteplotního plazmatu - NTMF120
Anglický název: Theory of High-Temperature Plasma
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Definice termonukleární fúze; základní principy a koncepty; magnetické a inerciální udržení plazmatu; vlny ve vysokoteplotním plazmatu; magnetohydrodynamická rovnováha a stabilita; transport; turbulence; stěnová vrstva; základní experimentální metody. Pro 1. a 2. roč. TF.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_UTF (16.05.2012)

Chen F. F., Úvod do fyziky plazmatu (Academia, Praha 1984)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)

Definice termonukleární fúze, základní principy a koncepty, magnetické a inerciální udržení plazmatu.

Vlny ve vysokoteplotním plazmatu, magnetohydrodynamická rovnováha a stabilita, transport, turbulence, stěnová vrstva.

Základní experimentální metody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK