PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gravitační vlny II - NTMF099
Anglický název: Gravitational Waves II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: critical thinking
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 2/2
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (03.05.2019)
Předmět navazuje na předchozí NTMF089 Gravitační vlny I, který je úvodem do rozsáhlé problematiky gravitačních vln v Einsteinově obecné relativitě. V tomto předmětu důkladněji probereme vybraná témata týkající se teorie gravitačních vln a gravitačního záření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (03.05.2019)

Cílem předmětu je důkladněji probrat vybraná témata z teorie přesných a perturbativních gravitačních vln.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (03.05.2019)

Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation, Freeman, San Francisco, 1973.

Schutz B. F.: A First Course in General Relativity. Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

Ciufolini et al. (eds.): Gravitational Waves. Institute of Physics, Bristol, 2001.

Bičák J., Rudenko V. N.: skripta Teorie relativity a gravitační vlny, Univerzita Karlova, Praha, 1985.

Griffiths J. B., Podolský J.: Exact Space-Times in Einstein's General Relativity. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Kennefick D.: Traveling at the Speed of Thought: Einstein and the Quest for Gravitational Waves. Princeton University Press, Princeton, 2007.

Podolský, J.: Teorie gravitačního záření, Čs. čas. fyz. A55 (2005) 86.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (03.05.2019)

Einsteinova linearizovaná gravitační vlna versus přesná pp-vlna. Diskuze měřitelných vlastností (Ricciho a Weylův tenzor, algebraická struktura, geodetická deviace v obecné dimenzi včetně kosmologické konstanty). Standardní metody 60. let, asymptotické chování zářivých prostoročasů (Bondi-Sachs, optické skaláry, news, peeling, Penroseovy konformní metody atd.). Přesná řešení Einsteinových rovnic popisující gravitační vlny (hlavní třídy: Kundt a Robinson-Trautman, impulzní vlny, srážky rovinných vln, další přesná řešení a jejich vlastnosti). Hlavní perturbační metody (Isaacsonova vysokofrekvenční aproximace, geometrická optika, Efroimsky, PPN, EOB atd.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK