PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Quantum information in curved spacetime - NTMF095
Anglický název: Quantum information in curved spacetime
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF095/
Garant: doc. Mgr. David Kubizňák, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 2/2
Anotace -
V přednášce se podíváme na některé fascinující fyzikální jevy, které vzniknou, pokud propojíme teorii obecné relativity s teorií kvantovou a zejména pak s moderní teorií kvantové informace. Popovídáme si o tom, jak lokálně měřit kvantová pole v křivém prostoročase pomocí částicových detektorů Unruha a de Witta (UdW), a ukážeme si, jak se z jejich měření můžeme dozvědět o globální struktuře prostoročasu. Budeme si také povídat o Unruhově efektu, “těžit entaglement” z kvantového vakua, diskutovat kvantovou teleportaci energie a další. Předpokládá se znalost obecné relativity a kvantové teorie.
Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (10.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (10.05.2023)
Literatura -

Birrell N. D., Davies P. C. W.: Quantum fields in curved space (Cambridge University Press, Cambridge, 1984)

Mukhanov V., Winitzki S.: Introduction to Quantum Effects in Gravity (Cambridge University Press, Cambridge, 2007)

+ články na archivu

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (10.05.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (12.05.2023)
Sylabus -

Předběžný obsah přednášky

1) Měření kvantových polí: UdW detector a aproximace kvantové optiky

2) Unruhův efekt: Gibbsova distribuce, KMS stav, detailní balance

3) Kvantová detekce vlastností prostoročasu

4) Těžení entanglementu z kvantového vakua

5) Kvantový přenos informace

6) Kvantová teleportace energie

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (10.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK