PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Astrophysics of gravitational wave sources - NTMF090
Anglický název: Astrophysics of gravitational wave sources
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF090
Garant: doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika, Teoretická a matematická fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.05.2018)
Předmět se věnuje astrofyzice zdrojů gravitačních vln jako nově vznikajícímu oboru. Budou probírány relevantní kapitoly z vývoje osamocených hvězd a dvojhvězd, hvězdné dynamiky, jaderné astrofyziky a astrofyziky vysokých energií, (magneto)hydrodynamiky, přenosu záření a vědecké metody. Předmět je vyučován anglicky. Vhodné pro studenty navazujících magisterských a doktorandských oborů astronomie, teoretická fyzika, jaderná a částicová fyzika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.05.2018)

Kredity budou uděleny za účast na většině přednášek, aktivní účast, body za domácí úlohy a závěrečnou zkoušku.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)

Kippenhahn, R., Weigert, A., & Weiss, A. Stellar Structure and Evolution: Astronomy and Astrophysics Library. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012

Langer, N. 2012, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, vol. 50, p.107-164

Woosley, S. E., Heger, A., & Weaver, T. A. 2002, Reviews of Modern Physics, 74, 1015

Arnett, D., Supernovae and Nucleosynthesis: An Investigation of the History of Matter, from the Big Bang to the Present. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Metzger, B. D. 2017, Living Reviews in Relativity, 20, 3.

Li, L.-X., & Paczynski, B. 1998, The Astrophysical Journal, Volume 507, Issue 1, pp. L59-L62

Janka, H.-T., Langanke, K., Marek, A., Martinez-Pinedo, G., & Muller, B. 2007, Physics Reports, Volume 442, Issue 1-6, p. 38-74

Frank, J., King, A., & Raine, D. J., Accretion Power in Astrophysics.Cambridge, UK: Cambridge University Press, February 2002.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.05.2018)

Vzhledem k tomu, že se přednáška dotýká řady otevřených problémů současné astrofyziky, bude tradiční výuka doplněna více praktickými aktivitami, jako jsou řádové výpočty, recenze literatury a domácí úlohy.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)

1) Existing and future GW detectors and their sensitivities (LIGO, VIRGO, PTA, LISA)

2) Overview of existing detections in contrast to other known astronomical populations of compact objects

3) Evolution of single stars to compact objects (white dwarfs, neutron stars, black holes)

4) Evolution of binary stars to compact object binaries

5) Unconventional binary star evolution, dynamical formation of binaries (captures)

6) Physics of the merger

7) Electromagnetic and multi-messenger signatures of the merger

8) Introduction to the physics of astronomical transients

9) Core-collapse supernovae

10) The zoo of astronomical transients

11) Future sources: stochastic GW from big bang, white dwarf binaries, supermassive blackholes, EMRIs

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)

Undergraduate physics (thermodynamics, nuclear physics), introductory astrophysics is welcome.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK