PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Přesné prostoročasy - NTMF088
Anglický název: Exact Spacetimes
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: G_F (14.05.2014)
Obsahem předmětu je klasifikace a popis hlavních tříd přesných řešení Einsteinových rovnic obecné teorie relativity včetně jejich zobecnění do vyšších dimenzí. Důraz je kladen na přesné prostoročasy reprezentující kosmologické modely, černé díry a gravitační vlny, především jejich algebraické i geometrické vlastnosti a fyzikální interpretaci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: G_F (07.11.2014)

Griffiths J. B., Podolský J.: Exact Space-Times in Einstein's General Relativity. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Stephani H., Kamer D., MacCallum M., Hoenselaers C., Herlt E.: Exact Solutions of Einstein's Equations. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Bičák J.: Selected solutions of Einstein’s field equations: their role in general relativity and astrophysics, in Einstein’s Field Equations and their Physical Implications, Lecture notes in physics 540, Springer, Dordrecht, 2000.

Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation, Freeman, San Francisco, 1973.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2014)

Minkowského prostoročas v mnoha podobách

de Sitterův a anti-de Sitterův vesmír konstantní křivosti

konformně ploché FLRW kosmologie

elektrovakuové prostoročasy (Bertotti-Robinson, Nariai a další)

různá zobecnění Schwarzschildovy černé díry

hlavní představitelé Weylovy třídy metrik

Kerrova rotující černá díra versus řešení Taub-NUT

urychlené černé díry i další objekty

obecná Plebańského-Demiańského třída řešení

gravitační pp-vlny

Kundtova třída prostoročasů

Robinsonova-Trautmanova třída prostoročasů

impulzní gravitační vlny a jejich srážky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK