PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přesné prostoročasy - NTMF088
Anglický název: Exact Spacetimes
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF088
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (14.05.2014)
Obsahem předmětu je klasifikace a popis hlavních tříd přesných řešení Einsteinových rovnic obecné teorie relativity včetně jejich zobecnění do vyšších dimenzí. Důraz je kladen na přesné prostoročasy reprezentující kosmologické modely, černé díry a gravitační vlny, především jejich algebraické i geometrické vlastnosti a fyzikální interpretaci.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: G_F (07.11.2014)

Griffiths J. B., Podolský J.: Exact Space-Times in Einstein's General Relativity. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

Stephani H., Kamer D., MacCallum M., Hoenselaers C., Herlt E.: Exact Solutions of Einstein's Equations. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Bičák J.: Selected solutions of Einstein’s field equations: their role in general relativity and astrophysics, in Einstein’s Field Equations and their Physical Implications, Lecture notes in physics 540, Springer, Dordrecht, 2000.

Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation, Freeman, San Francisco, 1973.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2014)

Minkowského prostoročas v mnoha podobách

de Sitterův a anti-de Sitterův vesmír konstantní křivosti

konformně ploché FLRW kosmologie

elektrovakuové prostoročasy (Bertotti-Robinson, Nariai a další)

různá zobecnění Schwarzschildovy černé díry

hlavní představitelé Weylovy třídy metrik

Kerrova rotující černá díra versus řešení Taub-NUT

urychlené černé díry i další objekty

obecná Plebańského-Demiańského třída řešení

gravitační pp-vlny

Kundtova třída prostoročasů

Robinsonova-Trautmanova třída prostoročasů

impulzní gravitační vlny a jejich srážky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK